Q-LAB – QUV 40. yılını kutluyor

Solar radyasyon, yüksek sıcaklık ve nem gibi doğanın tahrip edici güçleri, her yıl milyonlarca dolarlık hasara sebep olmaktadır. 40 yıl boyunca, QUV ileri iklim şartları test cihazı, iklime bağlı hasarların azaltılmasında aktif rol oynadı.

UV florasan lamba iklim şartları test etmenin mucidi olan Q-LAB firması, QUV ‘yi 1970 ‘te geliştirdi.
Bu sistem halen, kısa dalga boylarında oluşan ultra viyole güneş ışığını en iyi simüle eden, ve hızlandırılmış fiziksel hasar testini yapan sistemdir. Dahası, tüm QUV modellerinde standart olarak sunulan, sıcak yoğuşma sistemi, dış ortamda çiy tarafından oluşturulan nem dalgasını lab ortamında en iyi simüle eden sistemdir.

Günümüzde, dünya çapında binlerce laboratuar, tekrar edilebilir sonuçlar almak üzere QUV teknojisine güvenmektedir. 40 Sene boyunca yapılan yoğun çalışmalar ve araştırmalar, QUV yi dünyanın en güvenilen ve en çok kullanıma sahip hızlandırılmış iklim şartları test cihazı haline getirdi.

Daha fazla bilgi için;

https://www.spotltd.com/temsilcilikler/q-lab-co/

www.q-lab.com

About the author: suleyman